Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedotteet 1 - 37 (1987 - 2023)

Nro 37 - Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa 2 (VesiHave 2) - Loppuraportti 2023

Nro 36 - Perusparannukset ja ravinnetase suomalaisessa peltoviljelyssä

Nro 35 - Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa (VesiHave) - Loppuraportti 2021

Nro 34 - Tuotantosuunnan vaikutus savipellolta tulevaan ravinne- ja kiintoainekuormaan

Nro 33 - Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA) – Jatkohankkeen raportti 2018

Nro 32 - Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa – loppuraportti

Nro 31 - Salaojitustekniikat ja pellon vesitalouden optimointi - hankkeen loppuraportti 2014

Nro 30 - Pellon vesitalous ja ympäristö -hankkeen loppuraportti 2010

Nro 29 - Pellon vesitalous ja ympäristö -hankkeen väliraportti 2008

Nro 28 - IDW2008-seminaarin esitysten suomenkieliset tiivistelmät

Nro 27 - Laiduntamisen ja suojavyöhykkeiden vaikutukset pintamaan rakenteeseen ja vesitalouteen

Nro 26 - Haja-asutuksen jätevedet - Jaloittelutarhojen valumavedet – katsaus vuoden 2003 tilanteeseen

Nro 25 - Peltoviljelyn ravinnehuuhtoumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämällä - loppuraportti

Nro 24 - Peltoviljelyn ravinnehuuhtoutumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämällä – väliraportti

Nro 23 - Peltoviljelyn ravinnehuuhtoutumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämällä

Nro 22 - Salaojitus ja pellon vesitalous – tavoitteita toimialan kehittämiseksi

Nro 21 - Säätösalaojituksen, uusintaojituksen ja padotuskastelun tutkimustuloksia

Nro 20 - Maatalouden kehitysnäkymät Baltian maissa lähivuosina

Nro 19 - Agriculture Sector Reform in the Baltic Republics

Nro 18 - Säätösalaojitus-tutkimustuloksia vuosilta 1992–1993

Nro 17 - Turvemaiden salaojituksesta ja suoto-ojituksesta

Nro 16 - Säätösalaojitus - Koekenttien perustaminen

Nro 15 - Zaitsevo - Koekentän tuloksia

Nro 14 - Myyräojituksesta

Nro 13 - Kenttätutkimusmenetelmistä paineenalaisilla salaojitusalueilla sekä Junkkarinjärven pengerrys

Nro 12 - Salaojitusnäkymiä maailmalta

Nro 11 - Turve- ja kivennäismaiden vesitaloudesta sekä rautasaostuman muodostumisesta

Nro 10 - Maaseudun ympäristöpäivä - Laukaalla 20.3. ja Jokioisissa 26.3. 1990

Nro 9 - Sievin salaojituspäivät 20.-21.9.2989 ja ajankohtaista asiaa ympärysaineista

Nro 8 - Salaojituksen tavoiteohjelma - Näkymiä vuoteen 2010 saakka

Nro 7 - Salaojaseminaari - Osuuspankkiopistolla 27.9.1988

Nro 6 - Maan tiivistymisen tutkimisesta Ruotsissa ja salaojatutkimisesta Suomessa

Nro 5 - Kuivatusta ja kastelua koskevia tutkimuksia

Nro 4 - Salaojatutkimuksia vuosilta 1987- 1988

Nro 3 - Salaojituskoetoiminnasta Ruotsissa ja salaojaputken ympärysaineista

Nro 2 - Salaojatutkimusta koskevia aiheita

Nro 1 - Yhdistyksen toiminnasta ja otteita salaojatutkimuksesta