SALAOJITUKSEN TUTKIMUSYHDISTYS

Salaojituksen tutkimusyhdistys perustettiin vuonna 1980.

Yhdistyksen tarkoituksena on salaojituksen, maatalouden vesirakennuksen ja vesihuollon sekä muun maatalouden ratinalisoinnin edistäminen Suomessa ja Suomen lähialueilla ottaen huomioon keskeiset tuotantopoliittiset ja ympäristönsuojeluun liittyvät näkökohdat.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tutkii, suunnittelee ja kehittää alaansa kuuluvia järjestelmiä ja menetelmiä.

Yhdistys on vastannut monista peltojen vesitaloutta koskevista yhteistutkimushankkeista. Aikaisempina vuosina yhdistys on myös rahoittanut maan kuivatukseen ja maaperään liittyviä tutkimuksia, opinnäytetöitä ja tuotekehitystä.

Yhdistys julkaisee pellon vesitaloutta ja maataloutta käsitteleviä tutkimuksia ja selvityksiä Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote -julkaisusarjassa.

Yhdistys on saanut rahoitusta toimintaansa pääosin Salaojituksen Tukisäätiöltä. Yhteistutkimushankkeita ovat lisäksi rahoittaneet muun muassa eri ministeriöt ja hankkeisiin osallistuneet laitokset.