Salaojituksen tutkimusyhdistys ry edistää salaojituksen, maatalouden vesirakennuksen ja vesihuollon sekä muuta maatalouden rationalisointia Suomessa ja Suomen lähialueilla ottaen huomioon tuotantopoliittiset ja ympäristönsuojeluun liittyvät näkökohdat.