Forskningsföreningen för täckdikning rf. jobbar för att främja täckdikning, vattenbyggnad, vattenförsörjning samt annan rationalisering av jordbruket i Finland och dess närområden med hänsyn till produktionspolitiska och miljömässiga aspekter.