PUBLIKATIONER

FORSKNINGSFÖRENINGEN FÖR TÄCKDIKNING RF:S RAPPORT

Föreningen publicerar forskning och utredningar angående jordbrukets vattenhusållning I sin publikationsserie Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote.

Föreningens publikation nr. 1 gavs ut år 1987. De senaste publikationerna utgivna under 2010-talet (nr. 29–34) har behandlat resultaten från gemensamma forskningsprojekt. Tillgång till publikationsserien får ni här.

Resultat från forskningsprojekt som finansierats av föreningen har även publicerats i andra organisationers, t.ex. Täckdikningsföreningens, utgåvor.

Stödstiftelsen för täckdikning sr upprätthåller en forskningsdatabas för finländsk forskning kring täckdikning och dränering inom jordbruket. Forskningsdatabas.