Kontaktuppgifter

FORSKNINGSFÖRENINGEN FÖR TÄCKDIKNING RF

Simonsgatan 12 A 11
00100 Helsinki
puh. 0400 882 136
www.salaojitustutkimus.fi

Jyrki Nurminen, forskare
puh. 040 528 7425
fornamn.efternamn@salaojayhdistys.fi

Helena Äijö, sekreterare
puh. 040 757 2821
fornamn.efternamn@salaojayhdistys.fi

STYRELSE

Maija Paasonen-Kivekäs, ordförande
fornamn.efternamn@hallin.fi

Timo Sipiläinen
fornamn.efternamn@helsinki.fi

Kaisa Västilä
fornamn.efternamn@syke.fi

Heidi Salo
fornamn.efternamn@aalto.fi