Skip to content

Kontaktuppgifter

FORSKNINGSFÖRENINGEN FÖR TÄCKDIKNING RF

Simonsgatan 12 A 11
00100 Helsinki
puh. (09) 694 2100
www.salaojitustutkimus.fi

Jyrki Nurminen, forskare
puh. 040 528 7425
fornamn.efternamn@salaojayhdistys.fi

Helena Äijö, sekreterare
puh. 040 757 2821
fornamn.efternamn@salaojayhdistys.fi

STYRELSE

Pertti Vakkilainen, ordförande
fornamn.efternamn@aalto.fi

Aarne Pehkonen
fornamn.efternamn@kolumbus.fi

Maija Paasonen-Kivekäs
fornamn.efternamn@hallin.fi

Timo Sipiläinen
fornamn.efternamn@helsinki.fi

Risto Uusitalo
fornamn.efternamn@luke.fi