FORSKNINGSFÖRENINGEN FÖR TÄCKDIKNING

Forskningsföreningen för täckdikning är grundad år 1980.

Föreningens syfte är att främja täckdikning, vattenbyggnad inom jordbruket och vattenförsörjning samt annan rationalisering av jordbruket i Finland och dess närområden med hänsyn till produktionspolitiska och miljömässiga aspekter.

För att uppfylla sitt syfte studerar, planerar och utvecklar föreningen metoder och system inom branschen.

Föreningen har ansvarat för flera gemensamma forskningsprojekt angående vattenhushållningen inom åkerodling. Tidigare har föreningen även finansierat forskning, examensarbeten och produktutveckling inom dränering och markvetenskap.

Föreningen ger ut forskning och rapporter angående jordbrukets vattenhushållning i sin publikationsserie Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote.

Föreningen finansieras huvudsakligen av Stödstiftelsen för täckdikning, men har även fått finansiering via gemensamma forskningsprojekt av ministerium och övriga deltagare i projekten.