Valtaojan padotus Sievissä

VesiHave-hankkeessa valtaojan vedenpinnan padotusta ja säätöä tutkitaan Sievin Järvikylän Korvenojassa. Korvenojan valuma-alue on 2,1 km2, josta yli 60 % on peltoa ja loput metsää. Ojaa ympäröivät pellot ovat tasaisia, mutta maanpinta nousee melko nopeasti etäisyyden kasvaessa ojasta.

Sievin Järvikyän Korvenoja. Säätöpato kuvan oikeassa yläkulmassa.
Sievin Järvikyän Korvenoja. Säätöpato kuvan oikeassa yläkulmassa.
Korvenojan peltoaukea.
Korvenojan peltoaukea.

Vuonna 2015 peratussa Korvenojassa on ojarummun päähän asennettu settipato, jossa veden korkeutta säädetään lankuilla. Hankkeessa tutkitaan settipadon käyttömahdollisuuksia laajojen alueiden vesipinnan säätöön ja sitä, miten nopeasti vedenpinnan muutokset Korvenojassa johtavat peltojen pohjavesipinnan muutoksiin.

Korvenojan säätöpato.
Korvenojan säätöpato.

Vedenkorkeuden säätö ja pohjavesiputket

VesiHave-hankkeessa settipadon säätö alkoi syyskuussa ja pohjavesiputket asennettiin peltoalueelle lokakuussa 2019. Pohjavedenpinnan vaihtelua voidaan tarkastella noin 50 hehtaarin alueella. Pohjavesiputkista muodostuu kaksi viiden putken linjaa. Kolmen metrin syvyyteen ulottuvat putket ovat 0, 10, 60, 140 ja 200 metrin etäisyyksillä valtaojasta. Näiden lisäksi asennettiin yksi kontrolliputki alimpaan maastonkohtaan ja kaksi ylemmäs rinteeseen. Pohjavedenpinnan syvyyksiä mitataan kasvukaudella lähtökohtaisesti viikon välein, mutta mittaustiheyttä muutetaan valuntatilanteen mukaan.

Pohjavesiputki
Pohjavesiputki
Valtaojan padotusalue
Valtaojan padotusalue

Pohjavedenpinnan syvyydet 2019-2020

Syksyn 2019 ja vuoden 2020 aikana Korvenojan settipadon padotus toimi hyvin ja vesi pysyi ojassa.

Valtaojan padotus pohjavesi_linja_1
Valtaojan padotus_linja_2_